Schrijf- en herschrijfdienst klare taal


Schrijft u vaak informatieve teksten die iedereen moet kunnen begrijpen?
(bv. brieven, brochures, reglementen, teksten voor een website, enzovoort)

Schrijft u soms voor mensen voor wie lezen niet vanzelfsprekend is?
(bv. voor laaggeletterden, mensen met een mentale handicap, enzovoort)

Vindt u dit niet gemakkelijk?

Wij schrijven of herschrijven uw teksten, precies op maat van de lezers die u wil bereiken.

Uiteraard doen we dit altijd in nauw overleg met u of uw medewerkers.
Zo bent u zeker dat uw teksten inhoudelijk juist blijven.

Wilt u een tekst laten (her)schrijven?

Bel of mail naar Ingrid Adriaensen.
Tel. +32 14 56 23 10 of ingrid.adriaensen@thomasmore.be